سه نقطه اتصال
ويبراتور دستي قابل تنظيم
تيغ هاي مجزا و قابل تنظيم
داراي دو نوار دنبال هم
داراي غلطک جهت صاف نمودن بستر محصول
قابليت تغيير دور گيربکس
وزن 600 كيلوگرم