وزن: 580 کيلوگرم
جفت دنده
سيستم لوبيا و حبوبات ديگر به صورت يکجا
داراي سيستم کوبنده و خردکن به صورت همزمان
سيستم سرند به کورس 4 سانتي متر
دوسرنده قابل ريگلاژ